Na lipę - kontekst ostatnidzwonek.pl
      Renesans | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Renesans

Na lipę - kontekst

Jednym z mniej znanych, acz ważnych motywów literackich jest trop drzewa, obecny zarówno w starożytnej mitologii, jak i we współczesnej poezji. Symbol drzewa jest głęboko zakorzeniony w naszej kulturze oraz podświadomości.

Utwory, wpisujące się do kanonu poruszających ten roślinny motyw, to m.in.:

  • „Mitologia”;

  • „Biblia” (drzewo dobra i zła);

  • „Pieśń o Rolandzie”;

  • „Boska komedia” Dante Alighieri;

  • „Burza” Williama Szekspira;

  • „Laura i Filon” oraz „Do Justyny” Franciszka Karpińskiego;

  • „Alegoria”, „Dąb i dynia” oraz „Dąb i małe drzewka” Ignacego Krasickiego;

  • „Król olch” oraz „Cierpienia młodego Wertera” Johanna Goethe'go;

  • „Świtezianka” oraz „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza;

  • „Balladyna” oraz „Beniowski” Juliusza Słowackiego;

  • „W Weronie” Cypriana Kamila Norwida;

  • „Nad Niemnem” oraz „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej;

  • „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza;

  • „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta;

  • „Limba” Adama Asnyka;

  • „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach” oraz „Akordy jesienne” Jana Kasprowicza;

  • „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego;

  • „Napój cienisty”, cykl „Postacie” oraz „Spojrzystość” Bolesława Leśmiana;

  • „Wysokie drzewa” Leopolda Staffa;

  • „Brzezina” Jarosława Iwaszkiewicza;

  • „Mały książę” Antoine'a Saint-Exupery;

  • „Rzeź brzóz” Kazimiery Iłłakowniczówny;

  • „Drzewa” oraz „Byłeś jak wielkie starte drzewo...” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;

  • „Gdzie sosna wielka” Adama Ważyka;

  • „Brzoza” oraz „Dąb” Władysława Broniewskiego;

  • „Dlaczego nie drzewem” Haliny Poświatowskiej;

  • „Drzewa nie wierzące” oraz „Drzewa” Jana Twardowskiego.


Motyw drzewa pojawia się także w twórczości najwybitniejszego polskiego przedstawiciela renesansu, Jana Kochanowskiego. Osiedliwszy się na stałe w rodzinnym dworze w Czarnolesie, poeta stworzył wiele niezapomnianych dzieł. Obok takich tytułów, jak „Pieśń świętojańska o Sobótce”, „Odprawa posłów greckich”, „Treny” czy tłumaczenia „Psalmów”, pojawia się właśnie podnosząca trop drzewa fraszka „Na lipę”.


Zobacz inne artykuły:

Kochanowski Jan
Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - interpretacja i analiza
Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - wiadomości wstępne
Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - analiza
Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - interpretacja
Wieczna Myśli (O żywocie ludzkim) - interpretacja i analiza
Na lipę - interpretacja i analiza
Na lipę - kontekst
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - interpretacja
Tren XIX (albo Sen)
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - analiza
Tren XVIII (My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje...)
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - kontekst
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - analiza
Tren XI (Fraszka cnota! - powiedział Brutus porażony...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - interpretacja
Tren X (Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - kontekst
Tren IX (Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!...)
Miło szaleć, kiedy czas po temu... (Pieśń XX) - interepretacja i analiza
Tren VIII (Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim...)
Tren VII (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory...)
Tren IV (Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje...)
Tren I (Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe...)
Treny - geneza, treść i konstrukcja
Pieśń o spustoszeniu Podola (Pieśń V) - interpretacja i analiza
Pieśń świętojańska o Sobótce - interpretacja i analiza
Pieśń świętojańska o Sobótce - wiadomości wstępne
O doktorze Hiszpanie - interpretacja i analiza
O Miłości - interpretacja i analiza
O kaznodziei - interpretacja i analiza
Raki - interpretacja i analiza
Do fraszek (Fraszki moje) - interpretacja i analiza
Do fraszek (Fraszki moje) - wiadomości wstępne
Na swoje księgi - interpretacja i analiza
Do gór i lasów - interpretacja i analiza
O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko) - interpretacja i analiza
Na dom w Czarnolesie - interpretacja i analiza
Na dom w Czarnolesie - kontekst

Sęp-Szarzyński Mikołaj
Sonet III. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem - interpretacja i analiza
Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - interpretacja i analiza
Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego - interpretacja i analiza
Epitafium Rzymowi - interpretacja i analiza
Epitafium Rzymowi - kontekst

Inne

Tagi:
Partner serwisu: