Epitafium Rzymowi - interpretacja i analiza - strona 2
      Renesans | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Renesans

Epitafium Rzymowi - interpretacja i analiza

Kolejny bezpośredni zwrot do „pielgrzyma” wprowadza próbę wytłumaczenia upadku Rzymu:
„(...) Widzisz, jako miasta tak możnego
I trup szczęścia poważność wypuszcza pierwszego.
To miasto, świat zwalczywszy, i siebie zwalczyło,
By nic niezwalczonego od niego nie było”.

Jedynym warunkiem dalszego nazywania Rzymu „niezwyciężonym” okazało się być „zwalczenie” samego siebie. Druga części „Epitafium”, zgodnie z definicją gatunku, wprowadza wątek rozpamiętywania straty i użalania się nad losem zmarłego, czyli laudatio:
„Dziś w Rzymie zwyciężonym Rzym niezwyciężony
(To jest ciało w swym cieniu) leży pogrzebiony.
Wszytko się w nim zmieniło, sam trwa prócz odmiany
Tyber, z piaskiem do morza co bieży zmieszany”.

Idąc za wymogami epitafium, w finalnej części powinno następować consolatio, czyli pocieszenie. Sęp Szarzyński sięgnął jednak po puentę, zbliżającą utwór w stronę upodobanego sobie epigramatu:
„Patrz, co Fortuna broi: to się popsowało,
Co było nieruchome; trwa, co się ruchało”.

Zawarte w zacytowanym dwuwiersze pouczenie dotyczy nieuchronności zmian, jakim został poddany symbol zachodniej cywilizacji, czyli tytułowy Rzym. Czas nie oszczędza nikogo i niczego, wpływa na pomniki, budowle, ludzi, Fortuna jest niestała, nie ulega prawom i normom. To, co kiedyś zdawało się nieruchome, zostało zburzone, zaś to, co nosiło ślady trwałości, legło w gruzach.

„Epitafium Rzymowi” Mikołaja Sępa Szarzyńskiego jest napisane regularnym trzynastozgłoskowcem ze średniówką po siódmej sylabie i stałym układzie rymów parzystych. Utwór został poświęcony nie tylko upadkowi Imperium Rzymskiego, lecz także destrukcji pewnych obyczajów, zachowań, kultury, sztuki.

strona:    1    2  


Zobacz inne artykuły:

Kochanowski Jan
Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - interpretacja i analiza
Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - wiadomości wstępne
Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - analiza
Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - interpretacja
Na dom w Czarnolesie - interpretacja i analiza
Na dom w Czarnolesie - kontekst
Wieczna Myśli (O żywocie ludzkim) - interpretacja i analiza
Na lipę - interpretacja i analiza
Na lipę - kontekst
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - interpretacja
Tren XIX (albo Sen)
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - analiza
Tren XVIII (My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje...)
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - kontekst
Tren XI (Fraszka cnota! - powiedział Brutus porażony...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - analiza
Tren X (Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - interpretacja
Tren IX (Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - kontekst
Tren VIII (Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim...)
Miło szaleć, kiedy czas po temu... (Pieśń XX) - interepretacja i analiza
Tren VII (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory...)
Tren IV (Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje...)
Tren I (Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe...)
Treny - geneza, treść i konstrukcja
Pieśń o spustoszeniu Podola (Pieśń V) - interpretacja i analiza
Pieśń świętojańska o Sobótce - interpretacja i analiza
Pieśń świętojańska o Sobótce - wiadomości wstępne
O doktorze Hiszpanie - interpretacja i analiza
O Miłości - interpretacja i analiza
O kaznodziei - interpretacja i analiza
Raki - interpretacja i analiza
Do fraszek (Fraszki moje) - interpretacja i analiza
Do fraszek (Fraszki moje) - wiadomości wstępne
Na swoje księgi - interpretacja i analiza
Do gór i lasów - interpretacja i analiza
O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko) - interpretacja i analiza

Sęp-Szarzyński Mikołaj
Sonet III. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem - interpretacja i analiza
Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - interpretacja i analiza
Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego - interpretacja i analiza
Epitafium Rzymowi - interpretacja i analiza
Epitafium Rzymowi - kontekst

Inne

Tagi:
Partner serwisu: